Zaanstad, Nederland
+31655305446
desiree@zorgweg.nu

Voor de mantelzorger

Mantelzorgers
& Hulpvragers

Wat kan Zorgweg.nu betekenen voor de mantelzorger ?

De wereld van mantelzorg speelt zich grotendeels af binnen het domein Zorg en Welzijn.  Een mantelzorger kan te maken krijgen met verschillende wetten binnen dit domein als de Wet Langdurige zorg (Wlz), de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet, allemaal met verschillende uitvoerders en instanties.


Het werkterrein van de mantelzorgmakelaar omvat de beleidsterreinen zorg, wonen, welzijn, werk, inkomen en onderwijs. U als mantelzorger staat hierin centraal en de vraag wat u nodig heeft om in balans te blijven, om eigen dingen te kunnen blijven doen, in combinatie met de mantelzorg. Doel van de mantelzorgmakelaar is te helpen deze balans tussen  mantelzorgtaken en eigen leven te realiseren of te herstellen. Dit doen we door persoonlijke en passende ondersteuning te bieden op de diverse beleidsterreinen om zo overbelasting te voorkomen of terug te dringen.

Welke diensten biedt zorgweg.nu aan ?

Een greep uit de diensten van de mantelzorgmakelaar :
• informeren over de mogelijkheden van de best passende zorg voor zorgvrager en mantelzorger
• overname tijdelijke regeltaken als bv indicatie-aanvragen
• opstellen zorgovereenkomsten & zorgbeschrijvingen
• invullen formulieren
• begeleiding Pgb aanvraag
• contactpersoon bij de diverse instanties
• hulp bij opstellen en indienen bezwaarschriften en klachten
• bemiddelen over afstemming werk en zorg

Meer weten over de mogelijkheden ? Neem vrijblijvend contact op per mail en/of mobiel.

  Ik sta voor u klaar!